Služby a poplatky

 

Ceník služeb a sankcí

 

 Registrační poplatek

 

děti do 15 let                        25,-Kč

dospělí čtenáři                      50,-Kč

 

Meziknihovní výpůjční služba

 

Zajistíme Vám knihu, kterou jste u nás nalezli

Žádanka .                             8,-Kč

Vyřízení MVS                     30,-Kč (+ poštovné)

 

Sankce a porušení knihovního řádu

Upomínací a vymáhací výlohy

 

1. upomínka                        10,-Kč (  neposílá se )

2. upomínka                        20,-Kč ( + poštovné )

3. upomínka                        30,-Kč ( + poštovné )

 

Výlohy se ztrátou dokumentu

 

Ztráta knihy                                 cena knihy + pokuta     100,-Kč

                      nebo jiná kniha stejného titulu + pokuta      50,-Kč

Ztráta čtenářského průkazu – vystavení duplikátu            20,-Kč

 

 

Služba za úhradu (DPH 21 %)

 

Přístup na Internet                                    15,-Kč (za každých i započatých 30,-Kč)

Tisk a kopírování jedna strana A3              2,-Kč.(černobílý)

Tisk a kopírování oboustranné A4              4,-Kč

Barevný tisk.jedna strana A4                       6,-Kč (do 20.%.krytí )

Barevný tisk jedna strana A4                     18,-Kč (od 21 % krytí )

Barvný tisk jedna strana A3                       12,-Kč (do 20 % krytí )

Barevný tisk jedna strana A3                     36,-Kč (od 21 % krytí )

Barevné foto jedna strana A3                    15,-Kč (nad 15 % krytí)

Barevné foto jedna strana A3                    30,-Kč

Skenování a elektronické odeslání A4        2,-Kč ( 1 strana)

                                                                    5,-Kč ( 2 strany = 1 list )

Vypálená CD                                              15,-Kč

Vypálená DVD                                            20,-Kč

Obaly na CD a DVD                                     5,-Kč

 

 

 

CENY ČERNOBÍLÉHO KOPÍROVÁNÍ OD 1. 1. 2013 - násobky     21 % DPH
       
A4 1 strana 2,42 Kč A4 2 strany 3,63 Kč A3 1 strana 3,63 Kč A3 2 strany 4,84 Kč
cena včetně 21 % DPH cena včetně 21 % DPH cena včetně 21 % DPH cena včetně 21 % DPH
1 ks 2,00 Kč 1 ks 4,00 Kč 1 ks 4,00 Kč 1 ks 5,00 Kč
2 ks 5,00 Kč 2 ks 7,00 Kč 2 ks 7,00 Kč 2 ks 10,00 Kč
3 ks 7,00 Kč 3 ks 11,00 Kč 3 ks 11,00 Kč 3 ks 15,00 Kč
4 ks 10,00 Kč 4 ks 15,00 Kč 4 ks 15,00 Kč 4 ks 19,00 Kč
5 ks 12,00 Kč 5 ks 18,00 Kč 5 ks 18,00 Kč 5 ks 24,00 Kč
6 ks 15,00 Kč 6 ks 22,00 Kč 6 ks 22,00 Kč 6 ks 29,00 Kč
7 ks 17,00 Kč 7 ks 25,00 Kč 7 ks 25,00 Kč 7 ks 34,00 Kč
8 ks 19,00 Kč 8 ks 29,00 Kč 8 ks 29,00 Kč 8 ks 39,00 Kč
9 ks 22,00 Kč 9 ks 33,00 Kč 9 ks 33,00 Kč 9 ks 44,00 Kč
10 ks 24,00 Kč 10 ks 36,00 Kč 10 ks 36,00 Kč 10 ks 48,00 Kč