Upozornění pro návštěvníky akcí a besed knihovny

24.09.2014 09:45

 

 

Upozorňujeme občany, že od října 2014 budeme v místní knihovně ve Velké Losenici pořádat besedy pravidelně každý sudý týden ve čtvrtek. O všech besedách a akcích Vás budeme včas informovat ve vývěsní skříňce u obchodu a na webových stránkách obce i knihovny. Pokud bude mít někdo zajímavé téma na besedu, lze ji vložit i do lichého týdne, mimo již  plánované akce. Náměty přivítáme.