Výstava konaná u příležitosti významných výročí v roce 2018.

24.03.2018 09:17

Prosíme všechny občany vlastnící jakékoliv fotografie, pohlednice, novinové články nebo

písemné dokumenty týkající se období 1. světové války a vzniku samostatného ČSR 1918,

popřípadě dalších výročí 1938, 1948, 1968, zda by je nezapůjčili, popřípadě poskytli k oskenování

do konce května, letošního roku.

Tyto dokumenty budou použity na pouťovou výstavu ve dnech 28. a 29.7. 2018,

bližší informace poskytnu v Místní knihovně Velká Losenice.